Ống Butyrometer

Giá sản phẩm:
Liên hệ

Ống Butyrometer

Code: 3150        0 – 4 %: 0.05 (accessory: 3280)

Code: 3151        0 – 5 %: 0.1 (accessory: 3280)

 

Code: 3152        0 – 6 %: 0.1 (accessory: 3280)

Code: 3153        0 – 7 %: 0.1 (accessory: 3280)

Code: 3154        0 – 8 %: 0.1 (accessory: 3280)

Code: 3155        0 – 9 %: 0.1 (accessory: 3280)

Code: 3156        0 – 10 %: 0.1 (accessory: 3280)

Code: 3157        0 – 12 %: 0.1 (accessory: 3280)

Code: 3158        0 –16 %: 0.2 (accessory: 3280)

Xác định hàm lượng chất béo trong sữa

return to top
icon-messenger
icon-zalo
icon-call