CÔNG TY TNHH SẮT THÉP QUANG HUY PHÁT
quanghuyphat@gmail.com
08:00 - 18:00

Khuyến mãi

Khuyến mãi khách hàng đại lễ 30/4 và 1/5

18/04/2022
Sắt thép Quang Huy Phát sẽ có các chiến dịch giảm giá vào đại lễ 30/4 và 1/5 với các chính sách sau: Giảm giá 3% đối với khách hàng đặt cọc tiền trước cho đơn hàng. Giá trị đặt cọc tối thiểu 150 triệu đồng. Giảm giá 3% đối…

Khuyến mãi khách hàng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

01/04/2022
Sắt thép Quang Huy Phát sẽ có các chiến dịch giảm giá vào Giỗ Tổ Hùng Vương với các chính sách sau: Giảm giá 3% đối với khách hàng đặt cọc tiền trước cho đơn hàng. Giá trị đặt cọc tối thiểu 150 triệu đồng. Giảm giá 3% đối với…